TEI Rock Drills

TEI är tillverkare av borrmaster, borrvagnar (elektriska) samt borrverktyg för begränsade utrymmen.