Everwood

Everwood är ett medel för att skydda alla typer av trä från försämring. Den består av vattenglas modifierat med en speciell katalysator. Produkten tränger på djupet in i träets naturliga porositet och binder träfibrerna och bildar en permanent barriär. Everwood reducerar effektivt brännbarheten av trä. Den skyddar mot termiter och från absorptionen av vatten och fukt. Everwood förlänger hållbarheten av trä med alla ytbehandlingar.Egenskaper

Användningsområden

Applicering

Naturliga och obehandlade träytor kräver ingen förberedelse. Everwood måste appliceras vid temperaturer över 5°C. Alla tidigare behandlingar eller målning måste tas bort för att se till penetrationens effektivitet i Everwood. Skaka ordentligt före användning. Späds eller blandas inte med någon annan vätska. Everwood bör appliceras med en lågtryckspump, rulle eller pensel. Normal applikation kräver endast en behandling och resultatet beror på porositeten i träet. Applicera fritt för att mätta materialet. Applicera nedifrån och uppåt på vertikala väggar.