Produkter

Ledande tillverkare av geotekniska produkter, betongformning- och stödsystem samt schaktsäkring.

Ledande tillverkare av borraggregat för grävmaskiner, borrtillbehör och borriggar för trånga utrymmen.

Pumpar för förstärkning, tätning, förankring vid grundläggning, konstruktion och tunneldrivning.

Produkter och system för släntstabilisering och skydd mot bergskred.

System för vattentätning, putsbruk, lim, fogmassor och andra kemiska produkter för byggindustrin. 

System och lösningar till byggindustrin för produkter såsom betong, puts, tegel och trä. 

Produkter som slevar, putsbrädor, fogbrädor och andra minst lika viktiga byggtillbehör.

Produkter som golvskydd och karmskydd. Dessa är tillverkade för återanvändning och har FSC-certifikat.