Brickcover

Brickcover® är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar tegel och sten mot försämring. Tack vare sin speciella katalysator tränger den djupt in i alla absorberande material och lämnar ytan och utseendet av stenen naturligt och oförändrat. Brickcover® är icke-toxiskt och lämnar ingen ytfilm. Formulan bygger på kaliumsalt som gör att behandlingen ger en extremt lång livslängd som är effektiv både på horisontella och vertikala ytor. Brickcover® tränger in i strukturen och tillåter materialet att andas normalt. Skyddar beläggning mot försämring och gör den resistent mot frys-/tin-cykler. Vid korrekt tillämpning är behandlingen garanterad för 8-10 år.

Egenskaper

Användningsområden

Applicering

Brickcover® skall appliceras på helt ren och torr yta. Rengör ytan noggrannt, den måste vara fri från avlagringar av olja, färg och damm. Låt torka tills ytan är helt torr. Applicera Brickcover® tills materialet är mättat dock utan att det blir för mycket. Applicera nedifrån och upp på vertikala ytor. Med tanke på det stora utbud av tegel som finns idag, rekommenderar vi att prova Brickcover® på en liten provyta för att verifiera driftsförhållanden.