Ischebeck

Ischebeck är en ledande tillverkare av geotekniska produkter, betongformning- och stödsystem samt schaktsäkring.

Detaljerad information om Ischebecks produkter och tekniker finns på Ischebecks hemsida.

Kontakta johnny.hansson@ischebeck.se för frågor och beställning.

Förankring mha. Ischebecks titanstag:

Förankring av kraftledning. Demonstrationsvideo: