HEMH

Den största varianten av borrmaster är HEMH (Hydraulic Excavator Mount Heavy) och är avsedda för grävare med vikt runt 30 ton. För de allra största modellerna av HEMH kan ena stickan från grävaren ersättas med masten. Då kan grävaren få plats på ett ekipage.