Rotationshammare

Betongakuten > Produkter > TEIRotationshammare

Borrmaster finns i olika klasser som beror främst på grävarens vikt samt den utrustning som kommer sättas på masten. 

Specifications

Borrmaster

RDS250

RDS350

RDS550

RDS1004

Taggar: topphammare/sänkhammare, rotationshammare