Evercrete Vetrofluid

Betongakuten > Produkter > Ecobeton > Evercrete Vetrofluid

EverCrete® Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel för att skydda betong från försämring. Formeln är baserad på vattenglas med en speciell katalysator, som gör att produkten kan tränga in i betongen upp till 40 mm. Den tätar porerna i betongen och blir en permanent barriär.

EverCrete® Vetrofluid kan appliceras för permanent vattentätning och skydd för alla typer av betong, färska, mogna och för reparationer.

EverCrete® Vetrofluid överensstämmer med föreskrifterna i EG-direktivet 89/106 och uppfyller kraven i standarden EN 1504-2. 

Egenskaper: