Ercole EcoActive

Betongakuten > Produkter > Ecobeton > Ercole EcoActive

Ercole® ECOACTIVE är en fotokatalytisk cementbaserad blandning för beläggning där man vill uppnå minskad luftförorening. Den kan även tillämpas där det krävs liten tjocklek. Ercole®ECOACTIVE aktiverar en kemisk reaktion som skapar nedbrytning av föroreningar. Ercole®ECOACTIVE ger över 60% minskning av föroreningar, säkerställer avlägsnande av partiklar och gör luften ren och frisk. Ercole®ECOACTIVE är säkert och hållbart, vattentät och resistent. Kan användas på betong, trä och asfalt, både inomhus och utomhus.

Egenskaper

Användningsområden

Applicering
Blanda med vatten (4-6 liter för självnivellering) tills önskad konsistens uppnåtts. Vertikala och takytor kräver en stuckaturliknande konsistens. Blanda med en handborr eller rotorvisp i en 20 liters hink. För större mängder kan med fördel en cementblandare användas. Applicera med en gummiskrapa, spruta, murslev eller liknande. För att uppnå önskad effekt kan slipning mellan lagren och efter slutresultat göras. Använd sandpapper eller polermaskin.