TD50

TD50 är en liten borrigg som är avsedd för trånga utrymmen. Se broschyren nedan för mer information. 


TD50 är en elektrisk borrigg för begränsade utrymmen, utformad för att installera mikropålar/foderrör. Alla TEIs patenterade topp-/rotationshammare kan paras med TD50. Perfekt för drift i små utrymmen, under byggnader eller i tunnlar. TEIs borriggar kräver endast en extern strömkälla, vilket minskar buller och avgaser.