Mer än bara leveranser

Ledande tillverkare av geotekniska produkter, betongformning- och stödsystem samt schaktsäkring.

Ledande tillverkare av borraggregat för grävmaskiner, borrtillbehör och borriggar för trånga utrymmen.

Pumpar för förstärkning, tätning, förankring vid grundläggning, konstruktion och tunneldrivning.

Produkter och system för släntstabilisering och skydd mot bergskred.

System och lösningar till byggindustrin för produkter såsom betong, puts, tegel och trä. 

System för vattentätning, putsbruk, lim, fogmassor och andra kemiska produkter för byggindustrin. 

Produkter som slevar, putsbrädor, fogbrädor och andra minst lika viktiga byggtillbehör.

Produkter som golvskydd och karmskydd som är tillverkade för återanvändning med FSC-certifikat.

Betongakuten

Betongakuten - Utvalda produkter med hög kvalitet & teknik med fokus på Era behov.